דמויות מופת
 

נורית הירש

 יצחק רבין

 חיים נחמן ביאליק

 לאה גולדברג

 אליעזר בן יהודה

 אהוד מנור

 

 
 
 
 פרחים
כניסה למערכת