לוח צילצולים
 
שיעור ראשון08:50 – 08:00
שיעור שני09:40 – 08:50

הפסקה ד'-ו'    

הפסקת אוכל א'-ג'

09:55 – 09:40

הפסקה א'-ג'       

הפסקת אוכל ד'-ו'  

10:10 – 09:55
שיעור שלישי10:55 – 10:10
שיעור רביעי11:40 – 10:55
הפסקה א'-ג'11:50 – 11:40
הפסקה ד'-ו'12:00 – 11:50
שיעור חמישי12:45 – 12:00
שיעור שישי13:30 – 12:45
הפסקה13:35 – 13:30
שיעור שביעי14:20 – 13:35
שיעור שמיני15:05 – 14:20
 
 פרחים
כניסה למערכת