תוכנית ביהס למניעת אלימות

במגינים אין סובלנות כלפי התנהגות אלימה!

 003 (1)

בבית הספר פועלת תכנית מוגנות ואחריות.

 ההנחה העומדת ביסוד התכנית היא שלכל ילד ולכל מבוגר

 זכות בסיסית להרגיש בטוח ומוגן, ועל צוות בית הספר מוטלת

 האחריות ליצור גבולות ונהלים ברורים, מערכת עקבית של

 גבולות,ענישה ומדיניות אחידה לכל. לצורך זה בנה בית הספר

 תכנית מוגנות.

בבית הספר נקבעו גבולות שאותם אין לעבור. 

                                    
 
 
    פרחים
כניסה למערכת